martes, 12 de novembro de 2013

Tomada

A Tomada vista dende o Castro dos Mouros (©IEM)
O substantivo tomada é en orixe o participio do verbo tomar, que desde o seu significado de “gañar, conquistar” pasou a significar no léxico agrícola a acción e o resultado de actuar sobre a terra brava ou de monte co obxecto de amansala e facela apta para o cultivo.
Foro de 1554 do mosteiro de Oia
«…las quales dhas propiedades fueron tomadas q sacastes
de monte… (…) la cachada que llaman do val das ovellas segun
questa çerrada & circundada sobre sy que ansimismo tomastes
e sacastes de monte (…) mas vos aforamos todas las mas toma-
das e cachadas e bouças que tomaredes de monte…» (Oia, Foral 4º branco, 1542-1617, AHN Clero L. 10204 f. 220v).
Non sabemos con certeza os matices que diferenciaban o significado de tomada, cachada e bouza neste documento. Posiblemente a cachada, como o nome indica, era simplemente o resultado de romper e arar terra inculta; a tomada na toponimia é relativamente tardía, do século XVI ou posterior.

Bibliografía

Navaza Blanco, Gonzalo: Saiáns. Os nomes dos lugares Nº1. (IEM, 2011)


Ningún comentario:

Publicar un comentario