martes, 12 de novembro de 2013

Campo

O Campo do Gaigai (©IEM)
Campo é un substantivo de orixe latina con enorme presenza na toponimia (o Nomenclátor de Galicia recolle 370 localidades que conteñen campo no seu nome).  Polo regular designaba un espazo aberto e chan, tanto o destinado a pastos ou a cultivos como a outros usos.
A maioría dos topónimos que fan referencia a campos, contan cun segundo elemento que modifica ao propio substantivo e que por unha banda nos informa de quen é o propietario, caso do Campo do Tres Tiros (documentado un home alcumado O Tres Tiros do que ninguén se lembra na primeira década do século XX) ou O Campo de Morgadáns (propiedade dun veciño das Regadas alcumado O Morgadáns por ser esta a parroquia de orixe). Pola outra banda, contamos con denominacións referentes ao lugar no que se sitúa o campo: Os Campos da Capela (próximos á Capela da Xunqueira) ou Os Campos do Telleiro (conxunto de pequenas terras enclavadas no barrio homónimo).

Bibliografía
Navaza Blanco, Gonzalo: Saiáns. Os nomes dos lugares Nº1. (IEM, 2011), p. 200


Ningún comentario:

Publicar un comentario