martes, 12 de novembro de 2013

Alto

Alto - Os Castros dos Mouro (©IEM)
Varios topónimos actuais que designan elevacións do terreo conteñen o substantivo alto. O resultado patrimonial do adxectivo latino ALTU na nosa lingua era outo, forma que ten presenza en topónimos galegos antigos como Toxos Outos, Outomuro ou Montouto; a forma alto é relativamente tardía e os topónimos en que está presente deberon de crearse en datas posteriores á Idade Media. Este é o caso de lugares elevados no monte de Borreiros como O Alto da Pinceira, lugar prominente fronte ás terras limítrofes da Pinceira, O Castro dos Mouros e O Cupido.

Bibliografía
Navaza Blanco, Gonzalo: Saiáns. Os nomes dos lugares Nº1. (IEM, 2011), p. 167

Ningún comentario:

Publicar un comentario