xoves, 14 de novembro de 2013

Capela da Virxe da Luz

Capela da Virxe da Luz

Localización: Na marxe esquerda da estrada que conduce ao barrio de Telleiro, no lugar da Xunqueira, e adxacente á ribeira do río Miñor.

Descrición: tipoloxía da planta: Edificación dunha nave e capela de planta rectangular. A capela maior é máis baixa e estreita que a nave.

Cronoloxía: Segundo unha inscrición que figura nunha doela do arco da portada, dátase no século XVII: “AÑO DE 1723”
Inicialmente, a capela pertencía á propiedade do pazo dos Pereira ou de Gabiño . Sitúase nun contorno de sobrada fermosura, moi próxima á desembocadura do río Miñor.

O seu contorno inmediato sufriu distintas agresións; aínda así, é reversible e recuperable.
A sancristía ten unha superficie duns 8m² e a nave aproxímase aos 75 m² .

Bibliografía

Soliño Troncoso, Antonio e outros. Gondomar. Historia, Arte e Territorio. IR INDO, 1995.

Ningún comentario:

Publicar un comentario